CEO и предразсъдъци – „Искам развитие“ vs „Отглеждане на Его“

Според Harvard Business Review (2015) двама от пет CEO се провалят до 18 месеца след тяхното назначаване на подобен пост. Изглежда основната причина за това няма нищо общо с кометенции, знание или опит, а по-скоро с навици, его и лидерски стил, който не отговаря на организационната културата.

Проучването показва, че когато някой поеме нова или различна лидерска роля, той има 40% шанс да покаже разочароващо представяне в първите 6 месеца и в 82% от случаите да се провали, защото не може да изгради взаимоотношения и партньорство с колеги и подчинени.

Сидни Финкелстайн ръководи мащабно шестгодишно изследване за провали и катастрофи в живота на различни компании, в различни точки на Света, което описва в своята книга „Защо се провалят умните мениджъри“. Там той заключва, че едно от най-често срещаните бариери е егото. Дейвид Готлич и Питър Карио в своята книга „Защо CEO се провалят: 11 поведения, които могат да доведат до провал на върха и как се управляват“ излагат 11 убедителни причини ключови ръководители да се провалят, измежду които навици, его и липса на емоционална интелигентност. Наречете го прекалена увереност или его, но и в двата случая често наблюдаваме успешни лидери, които не се доверяват и нямат нужда от ничий съвет.

Макар коучинга да навлезе в бизнеса бавно и несигурно, в последните няколко години неговата нужда се усеща все по-осезаемо. Изследване на 200 CEO мениджъри публикувано в Stanford University/The Miles Group survey разкрива, че 2/3 от CEO не приемат коучинг или лидерски съвет извън компанията. Какво се крие зад това?

Все още има някаква остатъчна стигма, че коуча е някак си "оздравителна услуга", вместо процес, който повишава производителността (както треньор за елитен спортист). Наблюдава се превес на страха как другите ще оценят наличнието на коуч, вместо как той ще помогне за подобряването на вече високото представяне.

1

2

В случайте, когато CEO използва услугите на коуч, то е изцяло по негово желание. За работа с коуч са необходими осъзнатост, желание за промяна и готовност на човек да се изправи в открит диалог със себе си.

Изследването показва 12-те области, в които взелите участие CEO идентифицират нуждата от коучинг.

3

Разликите между нужди и факти са осезаеми. Организациите не винаги съумяват да преценят кое е най-подходящо за техните лидери и ключови служители, в следствие на което се наблюдават разходи, които не довеждат след себе си търсената промяна. Очевидно е, че приоритетите и нуждите на CEO се различават от желанията на Борда на Директорите. Това е възможна причина компаниите често да инвестират средства в дълги и ценни лидерски програми, които обаче не са правилния инструмент в точния момент.

От своя страна самите лидери не винаги работят върху това, което смятат, че има нужда да подобрят. Предразсъдъци, его, страх... Причините може да са много, а коучинга има умението да ги открие, анализира и промени, с което да повиши откровеността и доверието на лидера от и към самия себе си. В крайна сметка, личен е избора дали ще предприемем крачка към развитието или ще изберем егото да ни върти в кръг с изюзиорната представа, че се движим. Лидерите изграждат Лидери на база интуиция, осъзнато и с личен пример!

Източници:

https://www.amazon.com/Why-CEOs-Fail-Behaviors-Derail/dp/0787967637?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0

http://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/cgri/research/surveys

http://www.n2growth.com/blog/ceo-coaches/

https://hbr.org/2013/08/research-ceos-and-the-coaching

https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201208/why-every-ceo-needs-coach

Copyrights © 2021 Margarita Kolcheva | All rights reserved.