Израстваме заедно

Корпоративен коучинг

Корпоративен коучинг

Индивидулни и корпоративни програми за постигане на резултати и подобряване на процеси. Коучинг инструменти за управление на промяната, бизнес развитие и интегриране на лидерска коучинг култура.

Личностно израстване

Личностно израстване

Повишаване на осъзнатостта; изграждане на самоувереност; идентифициране на базови ценности; съставяне на план за лично и професионално развитие. Възможност за работа с ограничаващи вярвания и негативни поведенчески модели.

Развитие на екипи

Развитие на екипи

Изграждане на устойчиви и ангажирани екипи чрез професионални обучения по меки умения, свързани с управление на конфликти, ефективна комуникация, емоционална интелигентност, автентично лидерство, менторство и др.

Кариерен коучинг

Кариерен коучинг

Подкрепа при преминаването към: нова позиция или напълно нова кариерна посока; лидерска позиция; пенсиониране; работен режим след майчинство или дълго отсъствие, вследствие на отпуски по лични причини.

1.jpg

Коучингът не е методология или техника. Коучингът е подход и нагласа. Той е поведение, което избираме да проявяваме към себе си и другите; към ситуации и последствия.  Коучингът означава начин, по който избираме да комуникираме със себе си и другите.  

Той е партньорство между коуч и клиент с общо разбиране за подход и цел. И дори с подкрепата на своя коуч, по време на едно житейско или кариерно пътуване, всеки трябва да се запаси с вяра, любопитство и кураж да търси, разбира и променя.

Без значение кога и в какво количество ще се докоснете до силата на коучинга, ще останете изумени от въздействието му, защото е промяна – на ментално, емоционално и физическо ниво. Промяна, която е видима и устойчива.  А промяната е единствената сила, която предизвиква границите ни и ни развива.

Коучингът е търсене на отговори – иновативни и непредполагани, в и чрез собствените ресурси и умения. Повишавайки самооценката, ние променяме парадигмата по която виждаме себе си и Света в посока, която е балансирана и желана. Коучингът е процес, който изгражда увереност и осъзнатост за поведения, мисли, модели и вярвания, за да може да взимаме решения по-ефективно.

Препоръки

Какво е коучинг?

За мен

Често се борим със страховете си да скочим в непознатото не толкова, защото ни е страх какво ще открием там, но защото то може да не отговори на очакванията ни. Истината е, че ние често дори не можем да дефинираме какво очакваме да видим, чуем или преживеем. Това, което ме вдъхновява в професионалната ми мисия е възможността да изучавам и преживявам човешките взаимоотношения. Това ми дава различна перспектива за Света и ме учи да израствам като човек.

Животът ни е взаимоотношения! За мен ще е чест да се запознаем лично и да създадем взаимоотношения.

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България