КАК PCMK ИЗПОЛЗВА MIND-KINETICS?

„Kinetics” означава „движение”. В науката се определя като когнитивен процес, благодарение на който химичните и физиологични промени в мозъка се случват (Webster). Това е наука за клетките и тяхното влияние върху човешкото функциониране на ежедневно ниво.

В човешкия организъм има над 3 трилиона клетки, всяка от които отговорна за определено преживяване, емоция, желание и страх. Тяхното правилно функциониране позволява на тялото да преживява здравословно всяка една физиологична и химична промяна, която му се случва.

 

Може би някога сте си задавали въпроса: Как човек канализира огромния когнитивен капацитет, който има; своите желания, стремежи и мисли в едно конкретно поведение? Отговорът е - благодарение на клетките.

Методологията на CLI (http://www.coachingandleadership.com) – Power coaching with mind-kinetics (PCMK) е конструирана по специален начин, за да превръща мислите в действия. И нейната тайна се казва Mind-Kinetics. Специфично селектираните въпроси в PCMK методологиите позволяват на мозъка да разгърне пълния си капацитет – Клиентът използва своето логическо (ляво) и емоционално (дясно) полукълбо.

Навиците и поведенията също се променят, когато промяната се случва на биологично ниво. За да променим свое неконструктивно вярване, ние трябва да го заместим с позитивно първо на ниво клетки (подсъзнавано). Само тогава тялото и мозъка ни работят, заедно и в една посока, за постигане на желаните резултати.

PCMK постига промяна на биологично (клетъчно) ниво с:

  1. Използваните методологии са конструирани да стимулират пълния капацитет на мозъка за достигане до иновативни решения.
  2. Техники, които освобождават емоциите и страховете, позволявайки на потенциалната енергия да се превърне в движение (Kinetics).
  3. Въпроси, които учат мозъка да генерира по-бързо решения, които да отнася към конкретни цели и предизвикателства.
  4. Инструменти, които внасят яснота на ниво подсъзнавано, за да трансформират негативните вярвания в позитивни.
  5. Използването на силата на цветове, декодирането на които стимулира физиологична промяна.
  6. Интегрирането на над 75 човешки ценности в коучинг сесиите, които помагат на Клиента да се свърже със себе си и със своите искрени желания и стремежи.

Няма нищо по-приятно от това да откривате себе си чрез промяна. Промяната е движение. Движението е Живот.

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | All rights reserved. Web design and SEO from CMS Bulgaria | SITEMAP