В живота ни се случват два вида промени - планирани или неочаквани. И в двата случая те предвещават развитие на всяко едно от четирите нива – емоционално, духовно, ментално и физическо.

Маргарита Колчева

КАК PCMK СЛУЧВА ПРОМЯНАТА?

Article 1 PIC
В живота ни се случват два вида промени - планирани или неочаквани. И в двата случая те предвещават развитие на всяко едно от четирите нива – емоционално, духовно, ментално и физическо. Единствената разлика между двете промени е степента, в която сме готови да ги посрещнем. Случва се дори планираните промени да предизвикат объркване, страх и несигурност. Какво е промяна? Промяна е всяко излизане от зоната на комфорт; всяко желание да проверим границите си; всеки момент, в който подлагаме на експеримент статуквото и се осмеляваме да поискаме повече от себе си и от Живота.

 

Промяната се изгражда с желание, смелост и знание.

Желанието съдържа в себе си истинската осъзнатост КАКВО искаме (как изглежда то във форма, цвят, усещане, емоция, преживяване), КАК го искаме (с чия намеса и по какъв начин) и КОГА го искаме (в кой момент трябва да се появи и как ще го разпознаем). Желанието е първата стъпка, при която промяната се случва в нашето съзнание и представи. Макар визуализацията да е един от най-работещите методи за случване на желания, далеч не е достатъчна. За да се трансформира тя в поведение ни е нужно да знаем какво точно да направим (или поне в какви посоки да опитаме) и да имаме смелост за да направим първата крачка.

Във всяка една роля от нашия живот (на родител, дете, колега, приятел, интимен партньор, ментор и др.) ние преминаваме през промени за да подобрим себе си и направим другите щастливи. Имаме нужда от промени за да развием потенциала си и разширим житейския си опит, с които да постигаме желаните успехи по-бързо и лесно. При всяко едно преминаване имаме нужда осъзнато да работим и използваме своите желание, смелост и знание. Всеки един от тези елементи го има в несъзнаваната част от нас и коучинга като инструмент ни помага да сведем това знание и да работим с него на ниво съзнавано. Без значение от призмата на коя роля желаем промяна, PCMKработи с процеси на невробиологично ниво за да даде гарантирани резултати след всяка една сесия.

               Как това е възможно? Методологията на PCMKсе базира на науката за клетките и процесите в тях, които подпомагат отключване на информацията (за повече информация Вижте ТУК). В началото на всяка сесия, детайлно се идентифицира предизвикателството или целта, с която ще работим. Често си мислим, че знаем точно какво искаме да променим, но започвайки да изучаваме темата си даваме сметка, че не сме съвсем убедени в спецификата и малките детайли. Това е нашето Желание. По време на сесията даваме пространство на мозъка да разгърне  пълния си капацитет, като задаваме специално конструирани въпроси, чрез които стимулираме еднакво лявото (логическото) и дясното (емоционалното) полукълбо на мозъка. Правим лек скок в назад във времето, за да открием кога и къде се зародило неконструктивното поведение или вярване, с единствена цел да разберем какво ни е давало то  и да продължим напред. Този процес предполага връщане назад с цел осъзнаване, без да прекарваме много време „ровейки” в миналото. Така идентифицирали какво е било онова, което е „крадяло от нашата смелост” и каква е била причината да го носим в себе си, може да продължим напред с пълното Знание какво точно искаме да променим. Това ни дава свободата по-ясно да видим какво имаме в момента и какво искаме да имаме, както и какво се крие в основата на нашето желание за промяна – един чудесен източник на вътрешна мотивация. Стриктното целеполагане и поемане на отговорност към процеса и следващите стъпки, както и PCMKсистемата за последващо самонаблюдение и оценка на резултатите, ни дават самоувереност за да поемем следващите стъпки със Смелост. Този коучинг цикъл на промяна се затваря в рамките на една сесия от 90мин. Или с други думи изобразено:

article1 b

Ние сме това, което избираме да бъдем. А Вие, кои искате да сте?

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | All rights reserved. Web design and SEO from CMS Bulgaria | SITEMAP