В живота ни се случват два вида промени - планирани или неочаквани. И в двата случая те предвещават развитие на всяко едно от четирите нива – емоционално, духовно, ментално и физическо.

Маргарита Колчева

Article 1 PIC
В живота ни се случват два вида промени - планирани или неочаквани. И в двата случая те предвещават развитие на всяко едно от четирите нива – емоционално, духовно, ментално и физическо. Единствената разлика между двете промени е степента, в която сме готови да ги посрещнем. Случва се дори планираните промени да предизвикат объркване, страх и несигурност. Какво е промяна? Промяна е всяко излизане от зоната на комфорт; всяко желание да проверим границите си; всеки момент, в който подлагаме на експеримент статуквото и се осмеляваме да поискаме повече от себе си и от Живота.

Страница 3 от 3

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България