Целеполагане, базирано на ценности

Края на една календарна година е символично завършване на цикъл, след който да спрем, да поемем въздух и направим равносметка какво изживяхме, как и какви уроци си взехме/ продължаваме да взимаме. Този момент е подходящ и за да дефинираме целите/желанията/амбициите/предизвикателствата си в цели, които да заложим и постигнем през следващия цикъл от 12-ет месеца.

Колкото приятна и на пръв поглед лесна, толкова тази задача може да носи своите „подводни камъни“. Не защото не знаем какво искаме (макар това да е често срещаната първа трудност), а защото не съумяваме правилно да дефинираме целите си и да ги обвържем с важните за нас ценности.

 

Всички наши желания, решения и поведения обслужват определени ценности. Ценностите основополагат житейска ни мисия и дават отговори на подсъзнателните въпроси "Защо това ми е важно?" и "Защо да го правя?". Дефинирайте целите си и определете ценността, която ги подкрепя. Така освен, че ще имате по-ясен процес на целеполагане, ще активирате процеси на подсъзнателно ниво, които по-лесно ще интегрират целите в съзнанието Ви.

Основни правила при целеполагане

1. Абсолютна яснота.

Бъдете наясно какво искате. Дайте си отговори с какво, как и защо тази цел е важна за Вас. Каква област от живота Ви обслужва и по какъв начин ще го подобри след нейното постигане.

Времето е ценен ресурс. Развивайте умение да приоритизирате

2. Започнете с действие.

Започнете твърдението си с глагол. Например: Имам, Правя, Мога, Знам… Целта е насочена към Вас и Вие сте основното действащо лице.

3. Сегашно време.

Абсолютно правило при целеполагането е твърдението да е в сегашно просто време; без негативни думи и препратки към бъдеще или минало време. Това настройва съзнанието Ви, че целта вече се случва; Вие вече я изпълнявате.

4. Кратки цели.

Колкото по-структурирана и кратка е целта, толкова по-лесно ще се интегрира на съзнателно и подсъзнателно ниво за да работи по-ефективно по посока изпълнението си.

5. Визуализация.

Думата, която най-бързо отключва мисловните процеси е „Представи си“ (Imagine).

Представяйте си действия, докато записвате целта си. Визуализирайте себе си и околните, когато сте я постигнал/а. Как се чувствате? Къде сте и какво правите? Как постигнатата цел Ви е променила? А как е повлияла на околните?

6. Запечатайте визуализацията.

Може да засилите присъствието на тези емоции, като визуализирате целта постигната върху колаж. За целта може да използвате картини или снимки, да нарисувате нещо или просто да изрежете подходящо изображение от списание. Развържете въображението си и то само ще направи останалото.

Направения колаж сложете на място, което ще може да виждате поне по 2 пъти на ден, но същевременно ще остане скрито от други погледи. Може да е вътрешната страна на гардероба; в портфейла, в нощното шкафче и др.

Свързване с ценностите

Capture

Изтеглете на случаен принцип от списъка по две ценности за всяка цел (нека това са двете ценности, които първи ще „изскочат“ над останалите). Първата ценност е тази, с която Вашата цел е дълбоко свързана. Онази ценност, която съответната цел удовлетворява. Какво означава за Вас в живота Ви? Как тя е важна за Вас?

Втората ценност е ресурс, който ще Ви помогне в постигането на целта. Помислете си какво означава за Вас тази ценност и как може да я използвате за да постигнете целта си по-бързо и ефективно.

Задайте официално на себе си и пространството около Вас своите намерения за 2017. В същото време, запазете от чужди уши и очи целите си, съветва музикалния предприемач и автор Derek Sivers.

https://www.ted.com/talks/derek_sivers_keep_your_goals_to_yourself#t-176868

Искайте. Намирайте. Постигайте. Единствено действията гарантират успех.

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България